WITAMY NA STRONIE

WEJHEROWSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

WSPÓŁPRACA

Z WZNK

Administratorzy nieruchomości współpracujący z Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych:

Ul.Jana III Sobieskiego 280

84-200 Wejherowo

tel. (58) 672-22-29

os. Przyjaźni 1

84-200 Wejherowo

tel. (58) 677-16-93

12 Marca 222

84-200 Wejherowo

tel.  58 672 53 25

Ul. Parkowa 2a

84-200 Wejherowo

tel. 58 677 46 16

 
 

Ul. 10 Lutego 33

81-520 Gdynia

tel. 58 668 46 66

ul.Przemysłowa 7a/6

84-200 Wejherowo

tel. (58) 677-16-27

ul. Starodworska 2

80-137 Gdańsk

tel.509-430-997

ul. Sobieskiego 292a/2

84-200 Wejherowo

tel. (58) 778-22-00

ul. Starowiejska 49

84-230 Rumia

tel. (58) 661-41-02

               I N F O R M A C J A

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuję, że w dniach od 27.06.2022 do 03.07.2022 r. odbędą się odczyty wodomierzy.

W przypadku nieobecności uprzejmie prosimy o pozostawienie odczytu u sąsiada, względnie o telefoniczne podanie stanu wodomierzy do dnia 11.07.2022r. Prawidłowość tych informacji zostanie sprawdzona przez pracowników WZNK w terminie późniejszym. Błędne odczyty podane przez lokatora nie będą korygowane.

Nr tel. (058) 672-47-97 lun (058) 677-50-00 wew. 37

Prosimy dostosować się do podanego terminu, gdyż późniejsze zgłoszenie odczytu NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIONE, a lokator zostanie obciążony średnią z ostatnich miesięcy.

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Pan Krzysztof Hildebrandt – Gminny Komisarz Spisowy w Wejherowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

          Gminny Komisarz Spisowy
       Prezydent Miasta Wejherowa

            INFORMACJA 

     odnośnie regulowania opłat mieszkaniowych dokonywanych                w formie gotówkowej

https://wznk.pl/wp-content/uploads/2020/12/monetia.pdf

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner