Przetargi

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 10.05.2019 r. wszystkie aktualnie przeprowadzane przetargi w WZNK są umieszczane na stronie:http://bip.wznk.pl/zamowienia

Zakup i dostawa płyt kamiennych

Remont nawierzchni boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów w Wejherowie

Odbiór i wywóz nieczystości stałych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego z zapewnieniem kontenerów, pojemników na ich gromadzenie z terenu miasta Wejherowa i miejscowości Gościcino

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

4. Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 2019-2021

3. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego z podziałem na części

Do pobrania:

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa

Do pobrania:

1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Wejherowa

Do pobrania:

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner