REGULAMINY

REGULAMINY WZNK DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ

Zarządzenie 24/2014.
Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządz. 24/2014.
Zmiana do Regulaminu rozliczania ciepła, gazu i energii elektrycznej.
Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, gazu i energii elektrycznej
Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 7/A/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ciepła, gazu i energii elektrycznej.

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Szczegółowe informacje 

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner