ZGŁOSZENIE AWARII

ZGŁOSZENIE AWARII, KTÓRYCH OBOWIĄZEK USUNIĘCIA CIĄŻY NA WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

  • Osobiście w siedzibie WZNK
  • Pogotowie Awaryjne - tel. 731 008 506
  • Numer alarmowy czynny w dni robocze, święta oraz dni wolne od pracy
  • e-mail: sekretariat@wznk.pl
  • Telefony w różnych sprawach

Do pobrania:

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner